فراخوان همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد با هدف تبیین و گسترش اخلاق حرفه‌ای و تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار، سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار را در آذرماه سال جاری و با محورهای «مبانی، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های دانشگاه اخلاق‌مدار»، «اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری دانشگاه»، «مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه» و «راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه» برگزار نماید. پژوهشگران علاقه‌مند برای شرکت در این همایش می‌توانند حداکثر تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار نسبت به ثبت‌نام و ارسال مقاله اقدام نمایند.

دسته‌بندی: جشنواره‌ها، مسابقات و رویدادها
بازدید: 20