فراخوان دوازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ۹۹

به‌روزرسانی ۱۳۹۸/۱۲/۱۱: طبق اعلام اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه، با توجه به شرایط بهداشتی پیش آمده در کشور و تعطیلی دانشگاه و عدم حضور دانشجویان، فرآیند زمان‌بندی اعلام‌شده لغو می‌گردد. قابل ذکر است متعاقباً و پس از عادی‌شدن وضعیت، فراخوان و زمان‌بندی همایش اعلام خواهد گردید.

به پیوست آئین نامه، شیوه نامه اجرایی و فر م های مربوط به شرکت در انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهدو ایثارگر دانشگاه تهران ۹۹  تقدیم می‌گردد.

 دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی جهت دریافت فرم الکترونیکی تقاضانامه دانشجویان متقاضی (شماره ۱) از وب سایت این اداره کل به نشانی http://shahed.ut.ac.ir ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی، فرم‌های تکمیل شده مذکور به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۰۷/‏۱۲/‏۱۳۹۸  به دفتر شاهدو ایثارگران فنی (سرکارخانم مهندس شفارودی) ارسال نمایند.

 تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می‌باشد و به مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فایل‌های پیوست (2 فایل)

دسته‌بندی: امور شاهد و ایثارگر
بازدید: 191