بسته حمایتی فرصت مطالعاتی خارجی بنیاد حامیان دانشکده فنی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می‌رساند بنیاد حامیان فنی قصد دارد تا به تعدادی از دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی در سال ۱۳۹۸، بسته حمایتی شامل پرداخت بخشی از هزینه‌های سفر پرداخت نماید. دانشجویان دکتری گرامی که برای فرصت مطالعاتی در دانشکده تخصصی خود درخواست داده‌اند و درخواست ایشان مورد موافقت کییته تحصیلات تکمیلی آن دانشکده قرار گرفته است تقاضا می‌شود کپی تآییدیه‌ی موافقت دانشکده و فرم پیوست – در ادامه مطلب – را تکمیل نموده و تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ به دفتر امور دانشجویی (سرکار خانم شفارودی) تحویل دهند.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: بنیاد حامیان دانشکده فنی
بازدید: 957