پیام مشاور؛ ویژه دانشجویان ورودی جدید

ورود به دانشگاه، مستلزم یادگیری مهارت‌هایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسائل خاص افزایش دهد. مسائل ارتباطی، تحصیلی، انگیزشی و… از جمله چالش‌های دانشجویان تازه‌وارد است. بیایید در خصوص مسئولیت ناشی از آزادی بیشتر این دوران و مهارت تصمیم‌گیری در مواقع خاص بیشتر بدانیم.

جهت دریافت و مطالعه نشریه پیام مشاور (شماره ۲۱۰) – ویژه دانشجویان ورودی جدید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: مشاوره دانشجویی
بازدید: 37