برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی

به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر جهت بررسی و بهبود سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی جلسه‌ای در روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای دکتر اللهیاری، مدیر کل محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر حسنلو، مدیر دفتر شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی، کارشناس دفتر شاهد پردیس فنی (سرکار خانم مهندس شفارودی)، اساتید محترم مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس فنی و کارشناسان محترم اداره کل شاهد و ایثارگر در اتاق شورای ساختمان مرکزی واقع در پردیس ۲ دانشکده‌های فنی تشکیل شد.

در این جلسه، گزارشی از وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی توسط مدیر کل شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه گردید. همچنین مدیر دفتر شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی نیز ضمن برشمردن دغدغه‌های دانشجویان، مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده فنی را مطرح نموده و در انتها، اساتید مشاور نقطه‌نظرات و راهکارهای خود را جهت بهبود روند تحصیلی دانشجویان پیشنهاد نمودند.

جهت مشاهده تصاویر جلسه، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی
برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی (تصویر ۱)

برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی
برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی (تصویر ۲)
برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی
برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی
دسته‌بندی: امور شاهد و ایثارگر
بازدید: 85