راه اندازی قابلیت واگذاری رزرو غذا در سامانه تغذیه

به منظور جلوگیری از اسراف غذا، کاهش آمار غذای مازاد دانشگاه و همچنین جلوگیری از جریمه بابت عدم استفاده از غذای رزروشده، قابلیت فروش غذا توسط خود دانشجویان به عنوان غذای آزاد، طراحی و پیاده سازی گردیده است. جهت مشاهده راهنمای این قابلیت، فایل پیوست (در ادامه مطلب) را مشاهده فرمایید.

برخی نکات مهم در خصوص این امکان جدید، به شرح زیر می‌باشد:

  • دانشجو، پس از پایان زمان رزرو (چهارشنبه، ساعت ۱۰ صبح) می‌تواند نسبت به واگذاری غذای رزروشده تا ساعت ۱۱ صبح روز تحویل غذا اقدام نماید؛ در صورت پذیرش رزرو از سوی دانشجوی دیگر، رزرو انتقال پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت، غذای رزروشده در حساب کاربری دانشجو، باقی خواهد ماند.
  • قیمت غذاها بر اساس گروه‌های کاربری (عادی و سنواتی) می‌باشد؛ به طور مثال اگر دانشجوی غیرسنواتی اقدام به واگذاری غذای خود نماید، در صورت پذیرش غذا از سوی دانشجوی سنواتی، قیمت غذای سنواتی از حساب دانشجوی دریافت‌کننده، کسر می‌گردد.
  • این قابلیت، مختص دانشجویان در یک سلف‌سرویس غذاخوری می‌باشد و دانشجویان سایر سلف‌ها فعلاً نمی‌توانند در سلفی به غیر از سلف خود، واگذاری / دریافت را انجام دهند.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: تغذیه دانشجویی
بازدید: 224