اطلاعیه شماره ۲ در خصوص تغییر زمان انتخابات انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی دانشجویی سال ۱۳۹۷

طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص زمان برگزاری انتخابات سراسری الکترونیکی هماهنگ انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند با توجه به تأخیر در ارسال اسامی کاندیداها از سوی برخی از دانشکده‌‌ها / پردیس‌های دانشگاه، برگزاری انتخابات فوق به روز سه‌شنبه، اول خردادماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ موکول گردید.

موارد مهم:

  1. در انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی، اعضای عمومی هر کانون می‌توانند به حداکثر ۵ نفر از کاندیداهای موردنظر آن کانون رأی دهند؛ در صورتی که دانشجویی عضو چندین کانون باشد، می‌تواند به کاندیداهای حداکثر ۳ کانون رأی دهد.
  2. در انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی، تمام دانشجویان هر گروه آموزشی می‌توانند به حداکثر ۵ نفر از کاندیداهای انجمن علمی دانشجویی مرتبط با گروه آموزشی یا رشته تخصصی خود رأی دهند.
    با توجه به این که در سامانه انتخابات، امکان تفکیک دانشجویان برخی دانشکده‌ها، بر حسب کد گروه آموزشی یا رشته تحصیلی وجود ندارد، از این‌رو برای دانشجویان این دانشکده‌ها پس از ورود به سامانه، اسامی تمام انجمن‌های علمی آن دانشکده و کاندیداها قابل مشاهده است که لازم است دانشجوی گرامی، انجمن علمی مرتبط با رشته تخصصی خود را انتخاب نموده و  رأی دهد.
  3. آدرس سامانه انتخابات دانشگاه، https://vote.ut.ac.ir می‌باشد که در تاریخ سه شنبه، اول خرداد ماه ۱۳۹۷، از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۲۲:۰۰ جهت رأی‌گیری، فعال خواهد بود.

 

به‌روزرسانی: طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، زمان برگزاری انتخابات، تا ساعت ۲۲:۰۰ چهارشنبه، دوم خردادماه ۱۳۹۷ تمدید گردید.

دسته‌بندی: انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
بازدید: 166