دریافت گواهی‌نامه شرکت در کارگاه‌های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگری که در کارگاه‌های آموزشی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ و کارگاه توانمندسازی و هدایت تحصیلی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شرکت نموده‌‎اند می‌رساند جهت دریافت گواهی‌نامه کارگاه‌های مذکور به دفتر شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی واقع در پردیس ۲ دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی، طبقه همکف مراجعه فرمایند.

دسته‌بندی: امور شاهد و ایثارگر، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
بازدید: 192