اطلاعیه شماره ۴ و ۵ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

قابل توجه صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی، طبق اعلام ستاد اجرایی انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، اسامی کاندیداهای دارای صلاحیت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ردیفنام و نام خانوادگینام نشریهکد انتخاباتیپردیس / دانشکده
۱مهسا صفرزاده قرلوغریو۲۲دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۲علی اصغر خلیل خلیلیگفتمان کارآفرینی۶۶پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
۳وحید فروزندهجامعه۵۵دانشکده علوم اجتماعی
۴محمدسعید صفاری آشتیانیماهیت۱۱دانشکده اقتصاد
۵محمدحسن احمدیسلام نو۳۳پردیس دانشکده‌های فنی
۶عباس صفایی مهرنوش‌دارو۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی

به‌روزرسانی (۱۳۹۶/۱۲/۱۶): اطلاعیه شماره ۵ انتخابات نشریات دانشجویی، اصلاحیه اطلاعیه شماره ۴ با تغییرات جزیی بوده که در جدول فوق اعمال گردیده است.

دسته‌بندی: انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
بازدید: 176