تجلیل از دانشجویان نمونه و شایسته تقدیر سال ۹۶ دانشگاه تهران

مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه و شایسته تقدیر سال ۹۶ دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه  مورخ ۹۶/۱۱/۴ از ساعت ۱۷تا ۱۹ در باشگاه دانشجویان دانشگاه برگزار می گردد.

اسامی دانشجویان شایسته تقدیر در سال ۹۶ دانشگاه تهران از پردیس دانشکده های فنی :

ردیف مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی پردیس رشته
۱ دکترای تخصصی میلاد قارونی پردیس فنی مهندسی برق
۲ دکترای تخصصی محمد مهدی سمندری پردیس فنی مهندسی مکانیک
۳ کارشناسی ارشد میلاد عقیلی پردیس فنی مهندسی عمران
موضوع: جشنواره ها و رویدادها, دانشجوی نمونه | 98