درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

زمانبندی درخواست وام:

نوع وام زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان
انواع وام های تحصیلی از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
انواع وام های شهریه از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
انواع تسهیلات ازدواج،ضروری و مسکن از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ از ابتدای هرماه تا روز ۱۶ همان ماه
انواع وام ویژه دکتری(عادی و ضروری) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ از ابتدای هرماه تا روز ۱۶ همان ماه
دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 2313