تمدید زمان وام شهریه نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی:

         با عنایت به عدم امکان دسترسی به سامانه گلستان به مدت ۲ روز، مدت زمان ثبت درخواست وام شهریه در سامانه گلستان برای دانشجویان تا تاریخ ۶ اسفند ماه تمدید شد.

موضوع: وام و تسهیلات دانشجویی | 1,262