تمدید زمان وام شهریه نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی:

        مدت زمان ثبت درخواست وام شهریه در سامانه گلستان برای دانشجویان تا تاریخ ۱۳ اسفند ماه تمدید شد.

موضوع: وام و تسهیلات دانشجویی | 1,413