درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

زمانبندی درخواست وام و توضیحات:

نوع وام زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان
انواع وام های تحصیلی از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
انواع وام های شهریه از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
انواع تسهیلات ازدواج،ضروری و مسکن (بهمن ماه۱۳۹۵) از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
انواع تسهیلات ازدواج،ضروری و مسکن (اسفند ماه۱۳۹۵) از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 2418