تمدید زمان وام تحصیلی نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی:

        اعلام می دارد از تاریخ ۳۰ بهمن لغایت ۹ اسفند ماه دانشجویان می توانند نسبت به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان اقدام نمایند.

موضوع: وام و تسهیلات دانشجویی | 1,309