تمدید درخواست وام تغذیه در نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵(جدید)


جهت درخواست وام خود به سامانه جامع گلستان مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

زمانبندی درخواست وام و توضیحات:

از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 459