امکان ثبت درخواست های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه تا ۱۶ همان ماه

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن (جدید)

از آذر ماه سال ۱۳۹۵، امکان ثبت درخواست های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه تا ۱۶ همان ماه در سامانه جامع گلستان برقرار می باشد. خواهشمند است ضمن رعایت زمان اعلام شده، نسبت به ارائه درخواست های خود از طریق سیستم گلستان اقدام فرمایید.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 868