درخواست کلیه وامهای دانشجویی در نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

زمانبندی درخواست وام و توضیحات:

جدول زمانبندی وام و توضیحات
نوع وام زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان توضیحات
انواع وام‌های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌ای و ویژه دکتری) از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ تمدیدشد. ارائه درخواست از طریق سیستم گلستان بخش دانشجویی
انواع وام‌های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته‌ای) از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۷ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تمدیدشد. ارائه درخواست از طریق سیستم گلستان بخش دانشجویی
ودیعه مسکن متاهلین از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ارائه درخواست از طریق سیستم گلستان بخش دانشجویی
انواع وام‌های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته‌ای)
انواع وام‌های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا) از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ارائه درخواست از طریق سیستم گلستان بخش دانشجویی
وام‌های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی
وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲  ارائه اصل مدارک به اموردانشجویی
وام بنیاد علوی از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ لغایت ۱۴/۱۲/۱۳۹۴ ۱- ارائه درخواست از طریق سیستم گلستان بخش دانشجویی

۲- ارائه اصل گواهی کسر از حقوق برای کلیه ضامنین به امور دانشجویی

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 2123