اولین دوره انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

به پیوست زمانبدی، آیین نامه و دستوالعمل اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی اعلام می گردد.

فرم ثبت نام

«پایان زمان ثبت نام»

فایل های پیوست (3 فایل)

  • aeennameh(حجم فایل: 405 KB)

    آیین نامه شوراي صنفي - رفاهي

  • shevehnameh(حجم فایل: 264 KB)

    شیوه نامه اجرایی شوراي صنفي - رفاهي

  • time(حجم فایل: 42 KB)

    زمانبندی جهت برگزاری انتخابات

دسته‌بندی: انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
بازدید: 937
Top