اولین دوره انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

به پیوست زمانبدی، آیین نامه و دستوالعمل اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی اعلام می گردد.

فرم ثبت نام

«پایان زمان ثبت نام»

فایل‌های پیوست (3 فایل)

  • aeennamehحجم فایل: 405 کیلوبایت

    آیین نامه شوراي صنفي - رفاهي

  • shevehnamehحجم فایل: 264 کیلوبایت

    شیوه نامه اجرایی شوراي صنفي - رفاهي

  • timeحجم فایل: 42 کیلوبایت

    زمانبندی جهت برگزاری انتخابات

دسته‌بندی: انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
بازدید: 938