اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

براساس نامه شماره ۴/۸۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر علاقمند به شرکت در اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در رشته های تلاوت و حفظ دعوت می شود بر اساس شرایط ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس مراجعه و نام نویسی نمایند.

الف- مخاطبان جشنواره : دانشجویان شاهد و ایثارگر با هر درجه ایثارگری اعم از جانباز، آزاده، رزمنده و همسر و فرزندان آنها، همسر و فرزندان شهدا، خواهران و برادران و نواده شهید
ب- رشته های جشنواره :

 1. تلاوت تحقیق
 2. تلاوت ترتیل
 3. حفظ جزء سی ام
 4. حفظ یک جزء اول
 5. حفظ دوجزء اول
 6. حفظ سه جزء اول
 7. حفظ چهار جزء اول
 8. حفظ پنج جزء اول
 9. حفظ ده جزء اول
 10. حفظ بیست جزء اول
 11. حفظ کل قرآن کریم

ج- امتحان حفظ قرآن به صورت کتبی و در روز یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.
د- آزمون تلاوت قرآن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و۲۵ آذر ۱۳۹۴ برگزار می گردد.

دسته‌بندی: جشنواره‌ها، مسابقات و رویدادها
بازدید: 2585