کسب عناوین کشوری و دانشگاهی در هشتمین جشنواره ملی حرکت

با عنایت به برگزاری هشتمین جشنواره ملی حرکت ویژه انجمنهای علمی سراسر کشور، بدینوسیله کسب ۳ مقام کشوری و ۵ مقام دانشگاهی کسب شده توسط  انجمن های علمی- دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (انجمن علمی مهندسی مکانیک، مهندسی معدن و مهندسی صنایع) را به کلیه اساتید محترم، کارکنان شریف و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماید.

جشنواره ملی حرکت هر ساله با هدف ایجاد همگرایی میان انجمن‌های علمی دانشجویی و فراهم ‌نمودن بستر همفکری جهت ارتقای سطح فعالیت‌های این تشکل دانشجویی به ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. انجمن‌های علمی در این جشنواره که در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می‌گردد، در آیتم‌های مختلفی همچون آموزش، پژوهش، نشریات، اختراع و ابتکار، کارآفرینی و… به رقابت می‌پردازند. همچنین هر ساله عنوان “انجمن علمی برگزیده”  که امسال شامل انجمن علمی مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی می باشد، به عنوان با ارزش‌ترین عنوان جشنواره به برترین انجمن علمی دانشگاه و کشور که در کلیه بخش‌ها فعال بوده و عملکرد چشمگیری داشته اعطا می‌گردد.

(مقام های کشوری)
۱- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در بین انجمنهای علمی – دانشجویی (انجمن علمی مهندسی مکانیک).
۲- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در فعالیتهای آموزشی (انجمن علمی مهندسی مکانیک).
۳- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی قابل تقدیر در بخش نشریه علمی (انجمن علمی مهندسی صنایع).
(مقام های دانشگاهی)
۱- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده (انجمن علمی مهندسی مکانیک).
۲- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در فعالیتهای آموزشی (انجمن علمی مهندسی مکانیک).
۳- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در ابتکار (انجمن علمی مهندسی مکانیک).
۴- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در بخش نشریه فنی مهندسی (انجمن علمی مهندسی صنایع).
۵- کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی قابل تقدیر در بخش مهندسی (انجمن علمی مهندسی معدن).

دسته‌بندی: جشنواره‌ها، مسابقات و رویدادها
بازدید: 2629