وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری (مهر و آبان ۱۳۹۴)

بر اساس بخشنامه ۱۳۰/۳/۱۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴، گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت کنندگان وام در ترم گذشته و ثبت وام متقاضیان جدید ویژه دانشجویان روزانه دکتری از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ لغایت ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ امکان پذیر می باشد. تمدیدتا:«تاریخ ۹۴/۰۸/۱۸»

لذا خواهشمند دانشجویان دکتری روزانه متقاضی از طریق سایت گلستان نسبت به ارسال درخواست خود اقدام و مدارک را بصورت فیزیکی تحویل اموردانشجویی نمایند.

سامانه جامع گلستان :

۱- دانشجو می بایست درخواست خود را از طریق سامانه جامع گلستان ارسال نماید و تنها به درخواست های ارسالی از طریق این سامانه ترتیب اثر داده خواهد شد.

۲- متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری۱ را تقاضا می دهند وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۱-درخواست اولیه را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی به دانشکده/پردیس)

۳- متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری۲ را تقاضا می دهند وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۲-درخواست اولیه را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی مدارک به همراه قرارداد (بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵) به دانشکده/پردیس)

* جهت اطلاعات بیشتر به دستور العمل شماره ۱۱/۱۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مراجعه نمایید.

۴- متقاضیان  وام ویژه دکتری ۱ که در ترم گذشته وام را دریافت نمودند. وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه۱-درخواست پیشرفت تحصیلی را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به دانشکده/پردیس)

۵- متقاضیان وام ویژه دکتری ۲ که در ترم گذشته وام را دریافت نمودند. وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه۲-درخواست پیشرفت تحصیلی را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به همراه قرارداد (بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵) به دانشکده/پردیس به دانشکده/پردیس)

** متقاضیانی که در ترم گذشته درخواست وام داشته اند، اگر در ترم جاری عنوان وام را یکی از موارد درخواست اولیه  انتخاب نمایند، درخواست مورد قبول نمی باشد و باید نسبت به اصلاح و تغییر به پیشرفت رساله اقدام نماید.

نکات مهم : – شرایط دانشجو متقاضی در وام روزانه ویژه دکتری
۱- عدم دریافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته
۲-دانشجویان روزانه دکتری
۳- گذراندن آزمون جامع و ثبت آن در سیستم گلستان
۴- تصویب پروپوزال رساله دکتریو ثبت آن در سیستم گلستان
– شرایط بازپرداخت :
۱- در صورتی که دانشجوی متقاضی در مقاطع قبلی بابت استفاده از تسهیلات رفاهی وام بدهکار باشد، بدهی گذشته با بدهی وام مذکور تجمیع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت ۳ سال تعیین می گردد.
۲- در صورت بهره مندی دانشجو از این وام، امکان استفاده از وام تحصیلی صندوق رفاه را نخواهد داشت.

فایل‌های پیوست (4 فایل)

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 2930