درخواست وامهای دانشجویی نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

زمانبندی درخواست وام:

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام

در سامانه گلستان برای دانشجویان

انواع وام های تحصیلی

(شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول و دانش هسته ای)

از تاریخ ۰۴/مهر لغایت ۲۵/مهر/۱۳۹۴

انواع وام های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته ای)

از تاریخ ۰۴/مهر لغایت ۲۵/مهر/۱۳۹۴

ودیعه مسکن متاهلین

از تاریخ ۰۴/مهر لغایت ۲۵/مهر/۱۳۹۴

انواع وام های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته ای)

انواع وام های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی،

ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی،حوادث غیرمترقبه،

موارد خاص،‌ دانش هسته ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

از تاریخ ۰۴/مهر لغایت ۲۵/مهر/۱۳۹۴

وام های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و

ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 1184