کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با دانشجویان ویژه اساتید محترم پردیس دانشکده های فنی

دفتر مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران (پردیس شماره ۲) با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران، صبح روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳، کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با دانشجویان ویژه اساتید محترم دانشکده فنی را با تدریس روانپزشک محترم مرکز، جناب آقای دکتر بدیعی برگزار نمود. محتوای کارگاه در خصوص موضوعاتی مانند نحوه ارتباط مؤثر استاد-دانشجو، چگونگی همدلی و در نهایت ارجاع دانشجوی مشکل‌دار به دفتر مشاوره بود. در پایان به اساتید محترم، گواهی معتبر شرکت در دوره  از سوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مرکز مشاوره دانشگاه اعطاء شد. همچنین به دلیل درخواست اساتید محترم مبنی بر ادامه این قبیل کارگاهها مقرر شد ادامه مبحث چهارشنبه آتی ( ۱۷ دی ) به مدت ۴ ساعت دیگر ادامه داشته باشد.

جهت اعلام آمادگی و ثبت نام و ارائه نظرات و پیشنهادات

دسته‌بندی: مشاوره دانشجویی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
بازدید: 1086