درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

امکان ثبت درخواست انواع وام شهریه در سامانه گلستان از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ و انواع وام تحصیلی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به مدت محدود برقرار است.(۱۳۹۳/۱۱/۱۱)

زمانبندی درخواست وام:

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام

در سامانه گلستان برای دانشجویان

انواع وام های تحصیلی

(شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول و دانش هسته ای)

از تاریخ ۲۸/دی لغایت ۱۰/بهمن/۱۳۹۳

انواع وام های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته ای)

از تاریخ ۲۸/دی لغایت ۱۰/بهمن/۱۳۹۳

ودیعه مسکن متاهلین

از تاریخ ۲۸/دی لغایت ۱۸/اسفند/۱۳۹۳

انواع وام های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته ای)

انواع وام های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی،

ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی،حوادث غیرمترقبه،

موارد خاص،‌ دانش هسته ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

از تاریخ ۲۸/دی لغایت ۱۸/اسفند/۱۳۹۳

وام های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و

ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 1141