پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

۱.   براساس بخشنامه وزارت علوم، حضور تمامی دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی ۹۴-۹۳ (همه مقاطع) در برنامه پایش سلامت الزامی است.

۲. دانشجویان کارنامه سلامت سال تحصیلی ۹۴-۹۳ را تهیه نموده و در روز و ساعت مشخص شده به همراه دفترچه بیمه درمانی به باشگاه دانشجویان مراجعه نمایند.

۳. با توجه به اینکه یکی از مراحل پایش سلامت، تست قند خون غیرناشتا می‌باشد، دانشجویان محترم قبل از مراجعه ناشتا نباشند.

۴.   دانشجویان پس از انجام معاینات برگه تأیید نهایی صادر شده از سوی اداره کل بهداشت و درمان که یکی از مدارک اصلی ثبت نام می‌باشد را به دانشکده خود تحویل دهند.

۵.      دانشجویانی که در معاینات پایش سلامت شرکت ننموده اند، طبق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

۶.      پایش سلامت دانشجویان پردیس‌های کاسپین و فومن در محل پردیس انجام خواهد شد.

زمانبندی مراجعه:

مقطع کارشناسی مرد:

رشته برق روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۸

رشته عمران روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۹

رشته مکانیک روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۰

رشته  نفت و پلیمر روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۱

رشته متالورژی و معدن روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۳

رشته  بقیه رشته ها روز سه شنبه ۱/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۴

مقطع کارشناسی زن:

رشته برق، شیمی ، صنایع و نفت روز دو شنبه ۳۱/شهریور/۱۳۹۳ ساعت ۱۴

رشته  بقیه رشته ها روز دوشنبه ۳۱/شهریور/۱۳۹۳ ساعت ۱۵

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زن:

روز دوشنبه ۰۷/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۸

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرد:

رشته برق روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۸

رشته عمران روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۹

رشته کامپیوتر روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۰

رشته مکانیک  روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۱

رشته شیمی و صنایع  روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۳

رشته  بقیه رشته ها روز چهارشنبه  ۹/مهر/۱۳۹۳ ساعت ۱۴

 

 

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: بهداشت و درمان دانشجویی
بازدید: 1039