درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

زمان درخواست وام:

۱- انواع وام های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول و دانش هسته ای)    از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳  لغایت ۱۸ مهر ۱۳۹۳ « زمان درخواست  از تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ تا مدت زمان  محدود تمدید شد»

۲- انواع وام های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته ای)    از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳  لغایت ۲ آبان  ۱۳۹۳ «از تاریخ ۱۰/آبان/۱۳۹۳ لغایت ۱۹/آبان/۱۳۹۳ تمدید شد »

۳- ودیعه مسکن متاهلین وانواع وام های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته ای)    از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳  لغایت ۲۵ مهر  ۱۳۹۳ «از تاریخ ۷/آبان/۱۳۹۳ به مدت محدودی تمدید شد»

۴-انواع وام های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا) وام های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی    از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳  لغایت ۱۰ دی  ۱۳۹۳

«شایان ذکر است در صورت اتمام اعتبار هر یک از وام ها پیش از تاریخ اعلام شده، مسئولیتى متوجه دانشگاه نمى باشد.»

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 991