لوازم کمدهای تحویلی

دانشجویان محترم که لوازم کمدهای تحویلی شان به علت عدم مراجعه در فرصتهای داده شده، به انبار تحویل گردید براساس اطلاعیه پیوست جهت در یافت لوازم خود مراجعه نمایند.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: سایر اطلاعیه‌ها
بازدید: 1036