بیمه حوادث۹۳-۱۳۹۲و تعهدات شرکت بیمه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

قابل توجه دانشجویان روزانه دانشگاه تهران جهت اطلاع از تعهدات و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت به فایل پیوست مراجعه نمایید.

فایل های پیوست (1 فایل)

موضوع: بهداشت و درمان دانشجویی | 1,992