بیمه حوادث۹۳-۱۳۹۲و تعهدات شرکت بیمه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

قابل توجه دانشجویان روزانه دانشگاه تهران جهت اطلاع از تعهدات و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت به فایل پیوست مراجعه نمایید.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

دسته‌بندی: بهداشت و درمان دانشجویی
بازدید: 1207