برگزاری دوره های آموزش مربیگری، داوری، توجیهی و کارگاهی

برگزاری دوره های آموزش مربیگری، داوری، توجیهی و کارگاهی مربوط به رشته های تحت پوشش(ویژه ی دانشجویان)

Download0[1]Download[1]

فایل های پیوست (2 فایل)

موضوع: تربیت بدنی, دوره ها و کارگاه های آموزشی | 1,806