متقاضی وام های دانشجویی نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱

» زمان درخواست وام:

  • تا تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و در صورت موجود بودن اعتبار تمدید شد.
  • از ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ می باشد.

» نکات و شرایط مهم:

  •     ارائه مدارک اولیه برای متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات صندوق رفاه در مقطع جاری استفاده می نمایند.
  •     تکمیل فرم در هر نیمسال مجاز و در زمان مشخص شده الزامی است.
  •     این وامها به دانشجوی بورسیه و نوبت دوم تعلق نمی گیرد.
  •     دانشجویان متاهل (مرد) برای دریافت وام متاهلی باید از ۴ صفحه اول شناستامه و صفحات ۲، ۳، ۴ و۵ سند ازدواج خود فتوکپی ارائه نماید(همراه داشتن اصل شناسنامه و سند ازدواج نیز الزامی است).
  •     دانشجوی شهرستانی که ساکن خوابگاه نباشد، میتواند با ارائه اجاره نامه معتبر به نام خود ، تقاضای وام مسکن نماید.
  •     دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در مقطع تحصیلی قبلی خود از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند باید از طرف معاونت دانشجویی دانشگاه مقطع قبل در سیستم صندوق رفاه فارغ التحصیل اعلام شوند و بدهی ایشان تقسیط یا نقدی پرداخت شده و به تایید صندوق رفاه نیز رسیده باشد..
  •     زمان مشخص شده قابل تمدید نمی باشد.
  •     دانشجویان پردیس ۳ (کاسپین) و فومن مدارک و فرم وام را به اموردانشجویی پردیس ۳ و فومن تحویل نمایند.
دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 240