درخواست وام شهریه نوبت دوم نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱

» زمان درخواست وام:

  •     تا تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و در صورت موجود بودن اعتبار تمدید شد.
  •     از ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ می باشد.

شایان ذکر است دریافت درخواست های وام شهریه، هیچگونه تعهدی جهت پرداخت وام ایجاد نمی کند و صرفاً جهت تسریع در ثبت وام ها در زمان اعطای اعتبار می باشد.

» نکات و شرایط :

  •         ارائه مدارک اولیه برای متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات صندوق رفاه در مقطع جاری استفاده می نمایند.
  •         دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در مقطع تحصیلی قبلی خود از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند باید از طرف معاونت دانشجویی دانشگاه مقطع قبل در سیستم صندوق رفاه فارغ التحصیل اعلام شوند و بدهی ایشان تقسیط یا نقدی پرداخت شده و به تایید صندوق رفاه نیز رسیده باشد.
  •         تکمیل فرم در هر نیمسال مجاز و در زمان مشخص شده الزامی است.
  •         این وامها به دانشجوی بورسیه تعلق نمی گیرد.
  •         زمان مشخص شده قابل تمدید نمی باشد.
  •         دانشجویان پردیس ۳ (کاسپین) و فومن مدارک و فرم وام را به اموردانشجویی پردیس ۳ و فومن تحویل نمایند.
  •         ضمنا این وامها دارای ۴% کارمزد روز شمار می باشد.

 

دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 330