متقاضی وام نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱

دانشجویان متقاضی وام در نیمسال اول ۱۳۹۱ که موفق به ارائه درخواست خود نشده اند هرچه سریعتر با ارائه مدارک و فرم درخواست وام به اموردانشجویی مراجعه نمایند.

دسته‌بندی: وام و تسهیلات دانشجویی
بازدید: 270
Top