پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

کلیه دانشجویان ورودی۱۳۹۱ که برای پایش سلامت به مرکز مذکور مراجعه نکرده اند در اسرع وقت به مرکز مذکور مراجعه نمایند. بدیهی است انتخاب واحد ایشان برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در صورت عدم مراجعه به مرکز مذکور امکان پذیر نخواهد بود.

دسته‌بندی: بهداشت و درمان دانشجویی
بازدید: 1054