درخواست صدور معرفی‌نامه تسویه‌حساب با اداره کل امور خوابگاه‌ها

دانشجویانی که در طول مقطع تحصیلی از خوابگاه استفاده نموده‌اند (به جز دانشجویان دانشکده فنی کاسپین و فومن) لازم است پیش از تکمیل فرم درخواست تسویه‌حساب با امور دانشجویی، نسبت به تکمیل فرم زیر و انجام تسویه‌حساب با اداره کل امور خوابگاهها اقدام نمایند.

پس از ثبت فرم زیر، درخواست شما توسط کارشناس بررسی شده و پس از مکاتبه اداری لازم، شماره معرفی‌نامه مذکور جهت مراجعه به پذیرش خوابگاه (پذیرش کوی دانشگاه، جهت تسویه‌حساب برادران و پذیرش خوابگاه فاطمیه، جهت تسویه‌حساب خواهران) و انجام تسویه حساب با اداره کل امور خوابگاهها از طریق پست الکترونیکی واردشده برایتان ارسال خواهد شد.

ضمن عرض تبریک سال نو، با توجه به حجم بالای درخواست‌های پیشین، امکان ثبت درخواست‌های جدید تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ وجود ندارد.

| 3,018