درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر در کشور، هر ساله پذیرای خیل عظیمی از طالبان علم و معرفت ایران‌زمین بوده و یقیناً عده‌ای از نخبه‌ترین این جوانان وارد دانشکده فنی، مهد مهندسی کشور می‌شوند. از آنجائی که این دانشجویان پس از اتمام تحصیلات در عرصه‌های مختلف کشور فعالیت خواهند کرد و قطعاً بسیاری از آنها مدیران و تصمیم‌گیران آینده کشور خواهند بود، لذا شایسته است علاوه بر کسب مهارت‌های لازم و کافی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و … آگاهی‌های لازم را به دست آورند تا بتوانند با بینش و شناخت عمیق، زمینه‌های پویایی هر چه بیشتر کشور را فراهم سازند.

از سویی چون بسیاری از دانشجویان، محیط دانشگاهی و زندگی خوابگاهی را برای اولین بار تجربه می‌کنند، ممکن است مشکلات و موانعی نیز بر سر راه آنها به وجود آید، به خصوص این که تنوع فرهنگی و اختلاف آداب و سلیقه‌ها در محیط‌های دانشگاهی به وفور یافت می‌شود.

بنابراین دانشگاه، فرصت خوبی برای تمرین برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، انتقادپذیری، ازخودگذشتگی و … می‌باشد که باید با برنامه‌ریزی‌های لازم، دانشجویان را در این راه یاری نمود. از آنجا که برای تقویت آمادگی جسمانی و فیزیکی دانشجویان و حفظ نشاط و پویایی آنها، فعالیت‌های بدنی و ورزشی از اهمیت خاص برخوردار است، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی با درک اهمیت موضوعات فوق، حمایت جدی از نهادهای علمی و فرهنگی و ورزشی فعال در دانشکده را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل:

  • امور تغذیه
  • مشاوره دانشجویی
  • امور دانشجویی
    • وام و تسهیلات دانشجویی
    • تسویه حساب دانشجویی
  • کار دانشجویی
  • امور تربیت بدنی و ورزش
  • امور فرهنگی و اجتماعی
بازدید: 5219
Top