تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشجویان متقاضی تسویه‌حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

گام اول. تکمیل اطلاعات (نشانی و بررسی اطلاعات هویتی) و ارسال درخواست فارغ‌التحصیلی (جهت فارغ‌التحصیلان) / بررسی موارد آموزشی (جهت دانشجویان انصراف و …) از طریق پیشخوان سامانه گلستان؛

گام دوم. بررسی و تأیید کارشناس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی دانشکده و سپس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی پردیس فنی و ابطال کارت در سامانه (فعال‌شدن گزارش ۵۲۲ سامانه گلستان)؛

گام سوم. ثبت درخواست تسویه‌حساب‌های مربوط به معاونت دانشجویی و فرهنگی (امور دانشجویی، تغذیه، معرفی‌نامه تسویه‌حساب خوابگاه، بنیاد حامیان دانشکده فنی) از طریق پیوندهای زیر.

نکته بسیار مهم: گزینه تسویه‌حساب با امور دانشجویی در گزارش تسویه‌حساب (گزارش ۵۲۲ سامانه گلستان) درج نشده است و تنها از طریق «پیشخوان» سامانه گلستان به امور دانشجویی ارجاع می‌گردد، لذا ارسال درخواست تسویه‌حساب امور دانشجویی نیز برای کلیه‌ی دانشجویان الزامی است.

جهت اطمینان از ارجاع درخواست خود، گزینه «گردش کار» – از گزینه‌های موجود در درخواست ثبت‌شده در پیشخوان – را بررسی فرمایید.

فرم‌های تسویه‌حساب

الزامی جهت کلیه دانشجویان

الزامی جهت دانشجویان استفاده‌کننده از خوابگاه (به استثنای دانشجویان دانشکده‌های فنی کاسپین و فومن)

الزامی جهت دانشجویان بهره‌مند از وام قرض‌الحسنه فنی‌یار / شرافتی ازدواج بنیاد حامیان دانشکده فنی

بازدید: 48261
Top