وام تحصیلی ویژه دکتری – ویرایش سال ۱۳۹۵ (دستورالعمل و فرم‌ها)

سامانه جامع گلستان

  1. دانشجو می بایست درخواست خود را از طریق سامانه جامع گلستان ارسال نماید؛ لازم به ذکر است تنها به درخواست‌های ارسالی از طریق این سامانه ترتیب اثر داده خواهد شد.
  2. متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری ۱ را تقاضا می‌دهند «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۱-درخواست اولیه» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی به دانشکده/پردیس).
  3. متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری ۲ را تقاضا می دهند «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۲-درخواست اولیه» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی مدارک به همراه قرارداد – بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵ – به دانشکده/پردیس).
    جهت اطلاعات بیشتر به دستورالعمل شماره ۱۱/۱۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ در پایین صفحه مراجعه نمایید.
  4. متقاضیان وام ویژه دکتری ۱ که در ترم گذشته وام را دریافت نموده‌اند، «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۱-درخواست پیشرفت تحصیلی» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به دانشکده/پردیس).
  5. متقاضیان وام ویژه دکتری ۲ که در ترم گذشته وام را دریافت نموده‌اند، «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه۲-درخواست پیشرفت تحصیلی» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به همراه قرارداد – بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵ – به دانشکده/پردیس به دانشکده/پردیس).

توجه: متقاضیانی که در ترم گذشته درخواست وام داشته اند، اگر در ترم جاری عنوان وام را یکی از موارد درخواست اولیه انتخاب نمایند، درخواست مورد قبول نمی‌باشد و باید نسبت به اصلاح و تغییر به پیشرفت رساله اقدام نماید.

با توجه به تغییرات عمده در دستورالعمل جدید وام ویژه دکتری در سال ۱۳۹۵، خواهشمند است قبل از هرگونه درخواست، نسبت به مطالعه دقیق دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری(ویژه دانشجویان روزانه) اقدام نموده و پس از آن مبادرت به ارائه درخواست نمایید.

 
به‌روزرسانی (۱۳۹۶/۰۳/۲۴): طبق اصلاحیه اخیر صندوق رفاه دانشجویان (پیوست اول پایین صفحه) در جهت حمایت از دانشجویان دکتری، دانشجویانی که نسبت به دریافت وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان (پرداخت از طریق صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند علاوه بر وام مذکور که با شرایط معمول صندوق انجام می‌گردد، در صورت درخواست مبلغ ۳۰ میلیون ریال پرداخت می‌گردد (جزئیات بیشتری تا زمان این به‌روزرسانی در این خصوص اعلام نگردیده است).
 

فایل های پیوست (5 فایل)

بازدید: 6033 پیوند کوتاه: https://engstudent.ut.ac.ir/?p=3454
Top