تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی

امور تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی، شامل تسویه حساب امور دانشجویی و واحد تغذیه دانشجویان و همچنین تسویه موارد خاص (برای دانشجویان با اعلام بدهی قبلی و در صورت وجود در گزارش تسویه حساب دانشجو) می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی تسویه حساب می بایست جهت تسویه حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

گام اول. تکمیل اطلاعات (نشانی و بررسی اطلاعات هویتی) و ارسال درخواست فارغ التحصیلی (جهت فارغ‌التحصیلان) / بررسی موارد آموزشی (جهت دانشجویان انصراف و …) از طریق پیشخوان سامانه گلستان؛

گام دوم. بررسی و تأیید کارشناس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی دانشکده و سپس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی پردیس فنی و ابطال کارت در سامانه (فعال‌شدن گزارش 522 سامانه گلستان)؛

گام سوم. ثبت درخواست تسویه‌حساب‌های مربوط به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی:

توجه: جهت انجام تسویه با امور دانشجویی، ارجاع درخواست از طریق پیشخوان به امور دانشجویی الزامی است.

موارد مرتبط

بازدید: 29043 پیوند کوتاه: https://engstudent.ut.ac.ir/?p=32