وام ویژه دکتری سال ۱۳۹۳ (دستورالعمل و فرم‌ها)

سامانه جامع گلستان

 1. دانشجو می بایست درخواست خود را از طریق سامانه جامع گلستان ارسال نماید؛ لازم به ذکر است تنها به درخواست‌های ارسالی از طریق این سامانه ترتیب اثر داده خواهد شد.
 2. متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری ۱ را تقاضا می‌دهند «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۱-درخواست اولیه» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی به دانشکده/پردیس).
 3. متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری ۲ را تقاضا می دهند «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۲-درخواست اولیه» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۱ و ۲ و تحویل فیزیکی مدارک به همراه قرارداد – بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵ – به دانشکده/پردیس).
  جهت اطلاعات بیشتر به دستورالعمل شماره ۱۱/۱۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ در پایین صفحه مراجعه نمایید.
 4. متقاضیان وام ویژه دکتری ۱ که در ترم گذشته وام را دریافت نموده‌اند، «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه ۱-درخواست پیشرفت تحصیلی» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به دانشکده/پردیس).
 5. متقاضیان وام ویژه دکتری ۲ که در ترم گذشته وام را دریافت نموده‌اند، «وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه۲-درخواست پیشرفت تحصیلی» را انتخاب نمایند (آپلود فرم شماره ۳ و تحویل فیزیکی مدرک به همراه قرارداد – بر اساس ماده ۶ بند الف ردیف ۹ دستورالعمل ۱۱/۱۴۱۹۳۵ – به دانشکده/پردیس به دانشکده/پردیس).

توجه: متقاضیانی که در ترم گذشته درخواست وام داشته اند، اگر در ترم جاری عنوان وام را یکی از موارد درخواست اولیه انتخاب نمایند، درخواست مورد قبول نمی‌باشد و باید نسبت به اصلاح و تغییر به پیشرفت رساله اقدام نماید.

نکات مهم در خصوص وام ویژه دکتری نوع ۱ و ۲

شرایط دانشجوی متقاضی وام روزانه ویژه دکتری

 1. دانشجوی روزانه مقطع دکتری
 2. عدم دریافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته
 3. گذراندن آزمون جامع و ثبت آن در سیستم گلستان
 4. تصویب پروپوزال رساله دکتری و ثبت آن در سیستم گلستان

شرایط بازپرداخت

 1. در صورتی که دانشجوی متقاضی در مقاطع قبلی بابت استفاده از تسهیلات رفاهی وام بدهکار باشد، بدهی گذشته با بدهی وام مذکور تجمیع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت ۳ سال تعیین می گردد.
 2. در صورت بهره مندی دانشجو از این وام، امکان استفاده از وام تحصیلی صندوق رفاه وجود نخواهد داشت.

فایل های پیوست (4 فایل)

| 5,141