درخواست صدور معرفی‌نامه خوابگاه تابستان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان ثبت درخواست صدور معرفی نامه به پایان رسیده است.
خواهشمند است پیش از ثبت درخواست معرفی نامه خوابگاه تابستان، اطلاعیه مربوط به اسکان تابستانی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ را به دقت مطالعه نمایید:

همچنین توجه به موارد زیر ضروری است:

  • فقط دانشجویان واجد شرایط پیش ثبت نام (طبق اطلاعیه های فوق) نیاز به تکمیل فرم زیر و دریافت معرفی نامه دارند (بدیهی است سایر دانشجویان واجد شرایط، می‌بایست طبق زمان‌بندی تمدید خوابگاه تابستان / رزرو خوابگاه مندرج در اطلاعیه اداره کل امور خوابگاهها اقدام نمایند).
  • در کلیه مدارک ارائه شده، تأیید (مهر و امضاء) دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه الزامی است.
  • به اطلاعات ناقص و یا مغایر با اطلاعیه اداره کل امور خوابگاهها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • خواهشمند است پس از ثبت درخواست، به پاسخ ارسالی (تا ۲۴ ساعت کاری) به پست الکترونیکی خود (اعلام شده در فرم زیر) توجه نموده و از مراجعه پیش از دریافت پاسخ کارشناس، خودداری فرمایید.
  • با توجه به ارسال پاسخ از طریق سامانه پست الکترونیکی دانشگاه، در زمان بررسی صندوق پست الکترونیکی خود، پوشه Spam یا Junk را نیز بررسی فرمایید.

فرم غیرفعال شده است.

| 4,098