وام شرافتی ازدواج بنیاد حامیان دانشکده فنی

شرایط ذینفعان :

 1. ذینعفان کلیه دانشجویان در هرمقطع و در حال تحصیل در دانشکده فنی می باشند
 2. مبلغ وام ۶۰ میلیون ریال است که هر ماه به سه نفر از درخواست کنندگان تعلق می گیرد.
 3. درصورتیکه زوجین هردو دانشجوی دانشکده فنی باشند مبلغ به هردو ولی  با فاصله یکسال تعلق می گیرد.
 4. درخواست وام حداکثر ۱۲ ماه پس از تاریخ عقد قابل بررسی می باشد.
 5. بازپرداخت تسهیلات چهار سال پس از فارغ التحصیلی فرد و طی دوسال خواهد بود.

مدارک:

 1. اصل و کپی شناسنامه(تمام صفحات)
 2. اصل و کپی شناسنامه همسر(تمام صفحات)
 3. اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 4. اصل و کپی کارت ملی همسر(پشت و رو)
 5. اصل و کپی سند ازدواج
 6. فرم تکمیل شده درخواست وام پیوند (لینک فرم روی سایت قرار دارد)
 7. گواهی اشتغال از تحصیل (درصورتیکه همسر نیز دانشجوی فنی می باشد گواهی اشتغال برای ایشان لازم است)

متن کامل آیین نامه و فرم درخواست وام در پیوست موجود میباشد .

فایل های پیوست (3 فایل)

بازدید: 474
Top