خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند به منظور اطلاع‌رسانی هرچه بهتر فعالیت‌های انجام‌شده در معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی، از فرودین‌ماه سال ۱۳۹۸، مطالبی در قالب خبرنامه و با ترتیب انتشار به صورت ماهنامه جهت استفاده دانشجویان گرامی منتشر خواهد شد که نسخه‌ی الکترونیکی آن، ضمن ارسال از طریق پست الکترونیکی به دانشجویان از طریق همین صفحه قابل دریافت خواهد بود.

دریافت خبرنامه

سال اول

شماره اول

فروردین ۱۳۹۸

۴۷۴ کیلوبایت | ۲۰۷ دریافت

شماره دوم

اردیبهشت ۱۳۹۸

۵۰۵ کیلوبایت | ۲۳۹ دریافت

شماره سوم

خرداد ۱۳۹۸

۶۰۵ کیلوبایت | ۲۰۲ دریافت

شماره چهارم

تیر ۱۳۹۸

۶۳۱ کیلوبایت | ۱۸۶ دریافت

شماره پنجم

مرداد ۱۳۹۸

۷۳۵ کیلوبایت | ۱۴۴ دریافت

شماره ششم

شهریور ۱۳۹۸

۶۴۷ کیلوبایت | ۱۹۹ دریافت

شماره هفتم

مهر ۱۳۹۸

۵۴۸ کیلوبایت | ۱۴۱ دریافت

شماره هشتم

آبان ۱۳۹۸

۵۵۲ کیلوبایت | ۳۷ دریافت

شماره نهم

آذر ۱۳۹۸ (جدید)

۶۵۵ کیلوبایت | ۸۷ دریافت
بازدید: 1888
Top