خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند به منظور اطلاع‌رسانی هرچه بهتر فعالیت‌های انجام‌شده در معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی، از فرودین‌ماه سال ۱۳۹۸، مطالبی در قالب خبرنامه و با ترتیب انتشار به صورت ماهنامه جهت استفاده دانشجویان گرامی منتشر خواهد شد که نسخه‌ی الکترونیکی آن، ضمن ارسال از طریق پست الکترونیکی به دانشجویان از طریق همین صفحه قابل دریافت خواهد بود.

دریافت خبرنامه

دریافت شماره اخیر

دی ۱۳۹۸

حجم فایل: ۵۲۰ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۲۹

بایگانی شماره‌های پیشین

شماره اول

فروردین ۱۳۹۸

حجم فایل: ۴۷۴ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۲۰۹

اردیبهشت ۱۳۹۸

حجم فایل: ۵۰۵ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۲۳۹

خرداد ۱۳۹۸

حجم فایل: ۶۰۵ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۲۰۲

تیر ۱۳۹۸

حجم فایل: ۶۳۱ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۱۸۶

مرداد ۱۳۹۸

حجم فایل: ۷۳۵ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۱۴۴

شهریور ۱۳۹۸

حجم فایل: ۶۴۷ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۱۹۹

مهر ۱۳۹۸

حجم فایل: ۵۴۸ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۱۴۱

آبان ۱۳۹۸

حجم فایل: ۵۵۲ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۳۷

آذر ۱۳۹۸

حجم فایل: ۶۵۵ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۸۹

دی ۱۳۹۸ (جدید)

حجم فایل: ۵۲۰ کیلوبایت
تعداد دریافت: ۲۹

بازدید: 1929
Top