مستندات مشاوره دانشجویی (ویدئو، PDF و …)

ویدئوهای آموزشی مشاوره
ویدئوهای آموزشی
ویدئوهای مشاوره
ویژه دانشجویان ورودی جدید

راهنمای والدین نودانشجویان

ویژه‌نامه دانشجویان ورودی جدید
آبان‌ماه ۱۳۹۹

سازگاری در دانشگاه

ویژه‌نامه دانشجویان ورودی جدید
مهرماه ۱۳۹۸

مشکلات مالی و احساس درماندگی

ویژه‌نامه دانشجویان ورودی جدید
مهرماه ۱۳۹۸

غم غربت

ویژه‌نامه دانشجویان ورودی جدید
مهرماه ۱۳۹۸

سایر ویژه‌نامه‌ها

نقش نشاط اجتماعی در پیشگیری از خودکشی

ویژه‌نامه هفته سلامت روان
۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸

کتابچه «نشاط اجتماعی»

ویژه‌نامه هفته سلامت روان
۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸

خودمراقبتی

ویژه‌نامه روز جهانی خودمراقبتی
۲ مردادماه ۱۳۹۸ (۲۴ جولای ۲۰۱۹)

بیشتر بدانیم، سالم بمانیم

ویژه‌نامه روز جهانی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر
۵ تیرماه ۱۳۹۸ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)

یافته‌هایی در مورد ماری جوانا (گُل، علف، گراس)

ویژه‌نامه روز جهانی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر
۵ تیرماه ۱۳۹۸ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)

مشاوره برخط
مشاوره برخط مرکز مشاوره دانشگاه تهران (اینفوگرافیک)
مشاوره برخط مرکز مشاوره دانشگاه تهران (اینفوگرافیک)
بازدید: 70