تسویه حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

دانشجویان متقاضی تسویه‌حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

الزامی جهت کلیه دانشجویان
شامل تسویه حساب‌های: تغذیه، امور دانشجویی (صندوق رفاه دانشجویان)

الزامی جهت دانشجویان بهره‌مند از وام قرض‌الحسنه فنی‌یار / شرافتی ازدواج بنیاد حامیان دانشکده فنی