تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشجویان متقاضی تسویه‌حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده‌های فنی، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

گام اول. تکمیل اطلاعات (نشانی و بررسی اطلاعات هویتی) و ارسال درخواست فارغ‌التحصیلی (جهت فارغ‌التحصیلان) / بررسی موارد آموزشی (جهت دانشجویان انصراف و …) از طریق پیشخوان سامانه گلستان؛

گام دوم. بررسی و تأیید کارشناس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی دانشکده و سپس اداره آموزش / تحصیلات تکمیلی پردیس فنی و ابطال کارت در سامانه (فعال‌شدن گزارش ۵۲۲ سامانه گلستان)؛

گام سوم. ثبت درخواست تسویه‌حساب‌های مربوط به معاونت دانشجویی و فرهنگی (امور دانشجویی، تغذیه، معرفی‌نامه تسویه‌حساب خوابگاه، بنیاد حامیان دانشکده فنی) از طریق پیوندهای زیر.

در صورتی که پیشتر نسبت به ارسال درخواست تسویه حساب اقدام نموده‌اید، اکیداً از ثبت مجدد درخواست، خودداری نموده و جهت مشاهده نحوه‌ی پیگیری درخواست خود، صفحه «راهنمای پیگیری درخواست‌ها» را مطالعه نمایید.
فرم‌های تسویه‌حساب

الزامی جهت کلیه دانشجویان / شامل تسویه حساب‌های: تغذیه، امور دانشجویی (صندوق رفاه دانشجویان) و خوابگاه

الزامی جهت دانشجویان بهره‌مند از وام قرض‌الحسنه فنی‌یار / شرافتی ازدواج بنیاد حامیان دانشکده فنی

بازدید: 57906
Top