وام ویژه دکتری (مقایسه دستوالعمل ها)

جدول زیر خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به وام‌های ویژه دکتری است، لذا اکیداً توصیه می‌گردد پیش از تکمیل فرم‌ها و ثبت درخواست خود، شیوه‌نامه و دستوالعمل‌های مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید!

جدول زیر بر اساس اطلاعات مندرج در بخشنامه‌های ابلاغی صندوق رفاه دانشجویان به شماره‌های ۱۳۰/۳۷۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، ۱۳۰/۱۳۴۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و ۱۳۰/۲۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ استخراج گردیده است.

اطلاعات واموام تحصیلی ویژه دکتریوام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون
محل تأمین اعتبار واماعتبارات صندوق رفاه دانشجویاناعتبارات بانک توسعه تعاون ••
مبلغ وام (ماهانه)۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان قابل درخواست۹ ماه۱۲ ماه
نوبت درخواست •••۳ نوبت برای هر ۳ ماه۲ نوبت برای هر ۶ ماه
نوبت پرداختسه ماه یکبار (هر نوبت، ۱۸ میلیون ریال)سه ماه یکبار (هر نوبت، ۲۱ میلیون ریال)
نیمسال قابل پرداخت
۸ نیمسال مجاز تحصیلی
میزان کارمزد
۴ درصد
مدت زمان بازپرداخت
۶۰ ماه
اطلاعات بیشتر وام تحصیلی ویژه دکتری وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون

• قابل ذکر است از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، امکان ارائه درخواست جدید وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون وجود ندارد (به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸).
•• با معرفی صندوق رفاه دانشجویان.
••• طبق بازه‌های زمانی تعیین‌شده در اطلاعیه‌های مربوط به درخواست وام‌های دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی.

مطالعه نمایید: نکات مهم جهت ثبت درخواست وام‌های دانشجویی

بازدید: 6416