وام ویژه دکتری از منابع صندوق رفاه دانشجویان (شیوه‌نامه و فرم‌ها)

خواهشمند است قبل از ارائه و ثبت هرگونه درخواست، نسبت به مطالعه دقیق دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام تحصیلی ویژه دانشجویان دکتری اقدام نموده و پس از آن مبادرت به ارائه درخواست نمایید.

توجه: نسخه فیزیکی مدارک وام تحصیلی ویژه دکتری می‌بایست در نخستین درخواست در طول مقطع تحصیلی به امور دانشجویی پردیس فنی تحویل گردد.

مطالعه نمایید: نکات مهم جهت ثبت درخواست وام‌های دانشجویی

فایل‌های پیوست (3 فایل)

بازدید: 10424