عناوین و مبالغ وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

طبق آیین‌نامه اخیر صندوق، وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان شامل گروه وام‌های زیر می‌گردند:

 • وام تحصیلی
 • وام ضروری
 • وام ویژه دکتری
 • وام مسکن
 • وام شهریه
وام تحصیلی
مقاطع تحصیلیمبلغ (ریال)توضیحات
تمامی مقاطع تحصیلی۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ طبق درخواست در هر نیمسال تحصیلی
 • به دانشجوی واجد شرایط متأهل با ارائه سند تأهل (تصاویر ۲ تا ۵ سند ازدواج و تصویر صفحه اطلاعات تأهل از شناسنامه همسر)، حداکثر مبلغ و به دانشجوی مجرد، حداقل مبلغ وام تحصیلی تعلق می‌گیرد.
وام ضروری
مقاطع تحصیلیمبلغ (ریال)
مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ رویداد در هر مقطع تحصیلی.
مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۴ رویداد در هر مقطع تحصیلی.
مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر ۵ رویداد در هر مقطع تحصیلی.
رویدادهای موارد خاص:
•• تولد فرزند دانشجوی متأهل، ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
•• فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو، ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
•• دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، تا سقف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
•• دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه، تا سقف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
•• بیماری خاص و پر هزینه‌ی یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو، تا سقف ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
•• سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه: تا سقف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ازدواج: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دانشجویان قهرمان ورزشی: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دانشجویان توان‌خواه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رویداد حوادث و بلایای طبیعی: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • سقف استفاده از مبلغ وام ضروری در طول مقاطع تحصیلی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه، ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای پیوسته و دکترای حرفه ای، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
وام ویژه دکتری
عنوان واممبلغ وامتوضیحات
ویژه دکتری از منابع صندوقماهیانه ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالهر ۶ ماه یک بار پرداخت می‌شود
ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاونماهیانه ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالهر ۳ ماه یک بار پرداخت می‌شود
 • این وام، ویژه دانشجویان واجد شرایط غیربورسیه شاغل به تحصیل در مقطع دکترای تخصصی ناپیوسته دوره روزانه می‌باشد.
وام مسکن
مقاطع تحصیلیمبلغ وام
تمامی مقاطع تحصیلی
(یک بار در طول هر مقطع تحصیلی)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (کلان‌شهرها)
کلان‌شهرها شامل شهرهای: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم و کرمانشاه می‌باشد.
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)
 • از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ وام مسکن (ودیعه) به دانشجویان واجد شرایط فقط از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت می‌شود.
 • دانشجوی متقاضی این وام می‌بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره‌نامه‌ی دارای کد رهگیری باشد.
 • دانشجویان شاغل به تحصیل که در مقطع تحصیلی جاری از وام ودیعه مسکن (از منابع صندوق) بهره‌مند شده‌اند، نمی‌توانند از وام مسکن منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استفاده نمایند.
 • در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن‌ها می‌تواند از وام مسکن بهره‌مند گردد.
 • به آخرین نیمسال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی‌گیرد.
وام شهریه
مقطع تحصیلیمبلغ وام
کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دکترای پیوسته۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی ناپیوسته۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مطلب مرتبط

بازدید: 1990