اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر؛

اسامی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی و برنامه ملاقات ایشان، به تفکیک دانشکده / رشته در زیر قابل مشاهده می‌باشد؛ خواهشمند است تنها در اوقات مشخص‌شده به استاد مربوط به دانشکده / رشته خود مراجعه نمایید.

دانشکده / رشتهنام استاد مشاورشنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
(رشته مهندسی برق)
دکتر مسعود رهگذر
(دانشجویان ورودی ۹۷ و ۹۸)

― ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،
طبقه ششم، اتاق ۶۲۷
«آزمایشگاه پایگاه داده پیشرفته»
۹:۰۰-۱۰:۳۰
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۹:۰۰-۱۰:۳۰
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
(رشته مهندسی برق)
دکتر معین عابدینی
(ورودی ۹۵ و ۹۶)
― اتاق ۶۱۵
۸:۳۰-۱۰:۳۰۸:۳۰-۱۰:۳۰
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
(رشته مهندسی برق)
دکتر سیدامید فاطمی
(ورودی ۹۴ و قبل)
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
(رشته سخت‌افزار / نرم‌افزار /
IT / معماری کامپیوتر)
دکتر سیامک محمدی۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دانشکده مهندسی عمراندکتر مجید مرادی۱۲:۰۰-۱۳:۳۰
دانشکده مهندسی نقشه‌برداریدکتر پرهام پهلوانی۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
دانشکده مهندسی شیمی
(رشته‌های مهندسی شیمی و نفت)
دکتر محمدعلی موسویان۱۲:۰۰-۱۴:۰۰۱۰:۳۰-۱۴:۰۰
دانشکده مهندسی معدندکتر میرصالح میرمحمدی۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
دانشکده مهندسی مکانیکدکتر قادر فرجی۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
دانشکده مهندسی مواد و متالورژیدکتر حسین عبدی زاده۹:۰۰-۱۰:۰۰
دانشکده علوم مهندسیدکتر عبدالرضا ترابی۱۰:۳۰-۱۶:۰۰۱۰:۳۰-۱۶:۰۰
دانشکده مهندسی صنایعدکتر فریبرز جولای۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دانشکده فنی کاسپیندکتر تارا فریضه۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دانشکده فنی فومندکتر آزاده ابراهیمیان۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
دانشکده محیط زیستدکتر بابک امیدوار۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
بازدید: 312