شورای صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (دوره اول)

شروع فعالیت:

انتخابات اولین دوره شورای صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ برگزار و نتایج آن در روز ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ اعلام گردید. این شورا کار خود را در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ آغاز و تا انتخابات دوره بعد (به مدت یمسال) عهده دار رسیدگی به امور صنفی، رفاهی، تربیت بدنی،آموزشی و موارد مصوب شورای نظارت دانشگاه مربوط به دانشجویان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران خواهد بود.

اعضاء شورا:

 • سپهر سماواتی(دبیر شورا)
 • رامین یزدان پناه (نائب دبیر)
 • علی امینی (مسئول امور مالی)
 • حامد طاهرخانی(انفورماتیک و اطلاع رسانی)
 • سهراب مرشدی (مدیر برنامه های شورا)
 • امین ذخیره کار صحیح (علی البدل)
 • محمد جامی مقدم(علی البدل)

محور فعالیت های شورا:

 1. امور رفاهی (امور تغذیه،امور خوابگاه و سکونت دانشجویان،امور خدماتی – دانشجویی: مشتمل برپیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه هاو سالن های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی،ایاب و ذهاب، نحوه توزیع وام های دانشجویی،کاردانشجویی،امورزیست محیطی، بهداشت عمومی،امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان)؛
 2. امور تربیت بدنی دانشجویان؛
 3. نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛
 4. امور دیگر به پیشنهاد شورا و تصویب شورای نظارت دانشگاه؛
 5. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان برای تبادل نظر با مسئولین؛
 6. تشکیل کمیته های تخصصی برای بررسی و رفع مشکلات دانشجویان.

آدرس اتاق های شورای صنفی:

پردیس مرکزی:

 • ساختمان مرکزی پردیس دانشکده های فنی (انقلاب): جنب کتاب فروشی فنی و انجمن علمی شیمی

پردیس ۲:

 • ساختمان قدیم دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه همکف، جنب آسانسور
 • دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، طبقه دوم اتاق ۲۰۳

ارتباط با شورای صنفی دانشجویان:

| 921